فیکوس الاستیکا یاقوتی

خرید فیکوس الاستیکا یاقوتی ارزان | مادری | تک غلاف | چند غلاف | مناسب هدیه برای شرکت ها

34% -
فیکوس یاقوتی

فیکوس یاقوتی (سطل3 – ارتفاع 50)

1,150
249.000 تومان